Skladby

Skladby2020-02-25T18:32:45+00:00

Složené a interpretované do roku 2019

 – PDF partitura ke stažení

 – Zvuková ukázka

  • Krupobití (pro nemelodické bicí nástroje), 2008
  • Zimní sonáta (pro housle, violu a klavír), 2008
  • Sólo pro trubku, 2009
  • Podzim v Lužánkách (pro sólový klavír), 2010
  • Skladba pro varhany, cemballo, hoboj a wood blocky, 2010
  • Mixér : I. věta – 229 W,  věta – 120 W (pro dvě tuby a klavír), 2011
  • Vyprávění harfou (pro sólovou harfu), 2011
  • Příliv a odliv (pro trubku a klavír), 2012
  • Zpěvy na Artemidórův antický snář (pro soprán a dech. kvinteto), 2013
  • „Es“ (pro melodické bicí nástroje), 2013
  • 5 kusů pro klavír, 2013
  • Smyčcové trio, 2014
  • instrumentální studie, 2014
  • elektroakustická studie, 2014
  • Tři fantazijní kusy pro smyčcové trio, 2014
  • Zpěv 23. (melodram pro recitátora a klavír), 2014 
  • Reverse chronology (pro EA stopu), 2015
  • Kočka v labyrintu (pro klarinet, marimbu, harfu a EA stopu), 2015
  • Ozvěny z bambusového háje (pro shakuhachi, housle, kytaru, EA), 2016 
  • 2 obrazy pro bicí nástroje, 2016
  • 3 ideje pro sbor, 2016
  • Kapky vody (pro EA stopu), 2016
  • Zvuková mapa kruhu (pro violu, violoncello, marimbu, klavír a EA), 2016
  • Hyperkrychle (pro smyčcové kvinteto – studie), 2016
  • Průhledné clony (pro příčnou flétnu, bicí nástroje a violoncello), 2017
  • Smyčcový kvartet č.1, Trhliny v časoprostoru, 2017 (I. věta)
  • Smyčcový kvartet č.1, Trhliny v časoprostoru, 2017 (II. věta)
  • Eternity of our dreams ( pro sólovou flétnu), 2017
  • Kontemplace, reminiscence, intervence…(pro recitátora a live el.), 2017
  • Odrazy vodních zrcadel (pro violoncello a klavír), 2017
  • Fata morgána (pro 2 klarinety, marimbu, vibrafon, zvony a klavír), 2017
  • Křivky času (4kanálová EA kompozice), 2017
  • Frekvence vodní, hluboké, střední i vysoké (pro dechové a bicí nástroje, housle, varhany a klavír), 2018
  • 4 studie na téma sluchové iluze (součást diplomní práce), 2017 – 2018
  • Jiskry (pro klarinet, housle, violoncello a akordeon), 2018
  • Paleta frekvencí, 2018 – 2019 Soňa Vetchá – Palette of frequencies (2018-2019), new version
  • Světlo barvy modro-zelené, 2019
  • Counterpoint of auditory illusions (for EA tape), 2019
  • Wavelengths, audiovizuální kompozice, 2019
  • „Solo in solo“ pro flétnu, 2019
  • Hologramy pro malý ansámbl, 2020
  • „High – Middle – Low“ pro klavír, 2020
 • Concertino pro hoboj a komorní smyčcový orchestr, 2013 (Symfonický orchestr Konzervatoře Brno)
 • Stoupání z hlubin (pro komorní orchestr), 2015 (Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice)
 • Sen (pro klavír a komorní orchestr), 2016 (Plzeňská filharmonie)
 • Stav beztíže (pro komorní smyčcový orchestr a bicí nástroje), 2017 (Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně)
 • Hyperkrychle (pro komorní orchestr, varhany, klavír, bicí nástroje a EA stopu), 2017 – 2018 (Plzeňská filharmonie) 
 • Tatínek pod stromek, produkce FAMU 2018
 • Den Žen, animovaný film, produkce FAMU (2018)

Contact Info: