Skladby

Skladby2021-07-18T17:50:37+02:00

Složené a interpretované do roku 2020

 – PDF partitura ke stažení

 – Zvuková ukázka

  • Krupobití pro nemelodické bicí nástroje, 2008
  • Zimní sonáta pro housle, violu a klavír, 2008
  • Sólo pro trubku, 2009
  • Podzim v Lužánkách pro sólový klavír, 2010
  • Skladba pro varhany, cemballo, hoboj a wood blocky, 2010
  • Mixér : I. věta – 229 W,  věta – 120 W (pro dvě tuby a klavír), 2011
  • Vyprávění harfou pro sólovou harfu, 2011
  • Příliv a odliv pro trubku a klavír, 2012
  • Zpěvy na Artemidórův antický snář pro soprán a dech. kvinteto, 2013
  • „Es“ pro melodické bicí nástroje, 2013
  • 5 kusů pro klavír, 2013
  • Smyčcové trio, 2014
  • instrumentální studie, 2014
  • elektroakustická studie, 2014
  • Tři fantazijní kusy pro smyčcové trio, 2014
  • Zpěv 23. z Danteho Božské komedie – melodram pro recitátora a klavír, 2014 
  • Reverse chronology pro EA stopu, 2015
  • Kočka v labyrintu pro klarinet, marimbu, harfu a EA stopu, 2015
  • 2 obrazy pro bicí nástroje, 2016
  • 3 ideje pro sbor, 2016
  • Kapky vody pro EA stopu, 2016
  • Zvuková mapa kruhu pro violu, violoncello, marimbu, klavír a EA, 2016
  • Hyperkrychle pro smyčcové kvinteto – studie, 2016
  • Průhledné clony pro příčnou flétnu, bicí nástroje a violoncello, 2017
  • Smyčcový kvartet č.1, Trhliny v časoprostoru, 2017 (I. věta)
  • Eternity of our dreams pro sólovou flétnu, 2017
  • Kontemplace, reminiscence, intervence… pro recitátora a live el., 2017
  • Odrazy vodních zrcadel pro violoncello a klavír, 2017
  • Fata morgána pro 2 klarinety, marimbu, vibrafon, zvony a klavír, 2017
  • Křivky času (4kanálová EA kompozice), 2017
  • Frekvence vodní, hluboké, střední i vysoké (pro dechové a bicí nástroje, housle, varhany a klavír), 2018
  • 4 studie na téma sluchové iluze (součást diplomní práce), 2017 – 2018
  • Jiskry pro klarinet, housle, violoncello a akordeon, 2018
  • Paleta frekvencí pro malý ansámbl, nová verze  2018 – 2019
  • Světlo barvy modro-zelené, 2019
  • Counterpoint of auditory illusions pro EA stopu, 2019
  • Wavelengths, audiovizuální kompozice, 2019
  • Solo in solo? pro flétnu a EA stopu, 2019
  • Hologramy pro malý ansámbl, 2020
  • HIGH – Middle – low pro klavír, 2020
  • Studie mlhy pro housle a EA stopu, 2020
  • Dark patch in the rippled space pro dva klavíry a tibetské mísy, 2020
  • Eternity of CH pro malý ansámbl, 2020 – 2021
  • Cuts, switches, clouds. – orchestrální cyklus psychoakustických studií, 2020 – 2021
  • 3 sound portraits –pro Video ansámbl a elektroniku, 2021
 • Concertino pro hoboj a komorní smyčcový orchestr, 2013 (Symfonický orchestr Konzervatoře Brno)
 • Stoupání z hlubin pro komorní orchestr, 2015 (Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice)
 • Sen pro klavír a komorní orchestr, 2016 (Plzeňská filharmonie)
 • Stav beztíže pro komorní smyčcový orchestr a bicí nástroje, 2017 (Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně)
 • Hyperkrychle pro komorní orchestr, varhany, klavír, bicí nástroje a EA stopu, 2017 – 2018 (Plzeňská filharmonie) 
 • Cuts, switches, clouds. – orchestrální cyklus psychoakustických studií, 2020 – 2021
 • Tatínek pod stromek, produkce FAMU 2018
 • Den Žen, animovaný film, produkce FAMU (2018)

Contact Info: