Composer

O mně

Pocházím z Jihlavy, metropole kraje Vysočina.

Na jihlavské ZUŠ jsem se od pěti let věnovala hře na klavír. Postupem času si všimli tamní pedagogové, že ráda improvizuji a začali mne v této aktivitě podporovat.  První malé skladbičky, které jsem vytvořila, se mnou probíral můj učitel na varhany, který byl také skladatelem.  Velmi se mu líbily a navrhoval výuku skladby. Protože se skládáním moji rodiče moc nesouhlasili a chtěli, abych se věnovala pouze hře na klavír, začala jsem v hodinách hry na varhany tajně studovat skladbu.

V roce 2008 jsem byla přijata na brněnskou konzervatoř, obor klavír. Ale již od druhého ročníku konzervatoře jsem začala studovat také skladbu. Ta se mi nakonec stala osudovou. V současné době pokračuji ve studiu na pražské HAMU, kam jsem nastoupila do prvního ročníku v roce 2013 a jsem zde až doposud.

V pohádkách určují životní cestu tři sudičky, u mne to však byli tři výjimeční pedagogové a hudební skladatelé. Na ZUŠ Jihlava to byl Mgr. Petr Šandera, na brněnské konzervatoři MgA. Pavel Novák, PhD. a na pražské HAMU prof. Ivan Kurz. V každé mé životní etapě mne léta formovali a postupně zasvěcovali do tajů kompozice.