Skladby

Komorní hudba

 • Krupobití pro nemelodické bicí nástroje, 2008
 • Zimní sonáta pro housle, violu a klavír, 2008
 • Sólo pro trubku, 2009
 • Podzim v Lužánkách pro sólový klavír, 2010
 • Skladba pro varhany, cemballo, hoboj a wood blocky, 2010
 • Mixér : I. věta – 229 W,  věta – 120 W (pro dvě tuby a klavír), 2011
 • Vyprávění harfou pro sólovou harfu, 2011
 • Příliv a odliv pro trubku a klavír, 2012
 • Zpěvy na Artemidórův antický snář pro soprán a dech. kvinteto, 2013
 • „Es“ pro melodické bicí nástroje, 2013
 • 5 kusů pro klavír, 2013
 • Smyčcové trio, 2014
 • instrumentální studie, 2014
 • elektroakustická studie, 2014
 • Tři fantazijní kusy pro smyčcové trio, 2014
 • Zpěv 23. z Danteho Božské komedie – melodram pro recitátora a klavír, 2014 – PDF
 • Reverse chronology pro EA stopu, 2015
 • Kočka v labyrintu pro klarinet, marimbu, harfu a EA stopu, 2015
 • 2 obrazy pro bicí nástroje, 2016
 • 3 ideje pro sbor, 2016
 • Zvuková mapa kruhu pro violu, violoncello, marimbu, klavír a EA, 2016
 • Hyperkrychle pro smyčcové kvinteto – studie, 2016 – PDF
 • Průhledné clony pro příčnou flétnu, bicí nástroje a violoncello, 2017 – PDF
 • Smyčcový kvartet č.1, Trhliny v časoprostoru, 2017 (I. věta) – PDF
 • Eternity of our dreams pro sólovou flétnu, 2017 – PDF
 • Kontemplace, reminiscence, intervence… pro recitátora a live el., 2017
 • Odrazy vodních zrcadel pro violoncello a klavír, 2017 – PDF
 • Fata morgána pro 2 klarinety, marimbu, vibrafon, zvony a klavír, 2017 – PDF
 • Frekvence vodní, hluboké, střední i vysoké (pro dechové a bicí nástroje, housle, varhany a klavír), 2018
 • 4 studie na téma sluchové iluze (součást diplomní práce), 2017 – 2018
 • Jiskry pro klarinet, housle, violoncello a akordeon, 2018 – PDF, SoundCloud
 • Paleta frekvencí pro malý ansámbl, nová verze  2018 – 2019
 • Světlo barvy modro-zelené, 2019
 • Counterpoint of auditory illusions pro EA stopu, 2019
 • Wavelengths, audiovizuální kompozice, 2019
 • Solo in solo? pro flétnu a EA stopu, 2019 – PDF, SoundCloud
 • Hologramy pro malý ansámbl, 2020 – PDF, SoundCloud
 • HIGH – Middle – low pro klavír, 2020
 • Studie mlhy pro housle a EA stopu, 2020
 • Dark patch in the rippled space pro dva klavíry a tibetské mísy, 2020 – PDF
 • Hypnóza pro sólové violoncello, hraje Štěpán Filípek, 2020
 • Eternity of CH pro malý ansámbl, 2020 – 2021 – PDF, SoundCloud
 • Cuts, switches, clouds. – orchestrální cyklus psychoakustických studií, 2020 – 2021
 • 3 sound portraits –pro Video ansámbl a elektroniku, 2021 – SoundCloud
 • Paralelní světy, Ensemble for new music Tallinn, 2021
 • Labyrint, Meitar Ensemble Izrael, 2021
 • Perná + četná = černá ?, site specific performance, 2021

Orchestrální skladby

 • Concertino pro hoboj a komorní smyčcový orchestr, 2013 (Symfonický orchestr Konzervatoře Brno)
 • Stoupání z hlubin pro komorní orchestr, 2015 (Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice)
 • Sen pro klavír a komorní orchestr, 2016 (Plzeňská filharmonie)
 • Stav beztíže pro komorní smyčcový orchestr a bicí nástroje, 2017 (Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně)
 • Hyperkrychle pro komorní orchestr, varhany, klavír, bicí nástroje a EA stopu, 2017 – 2018 (Plzeňská filharmonie) PDF
 • Cuts, switches, clouds. – orchestrální cyklus psychoakustických studií, 2020 – 2022 – PDF, SoundCloud

Filmová hudba

 • Tatínek pod stromek, produkce FAMU 2018
 • Den Žen, animovaný film, produkce FAMU (2018)