Životopis

Konzervatoř Brno

 • studium klavíru, zakončené absolutoriem u MgA. Dagmar Pančochové
 • studium skladby, zakončené maturitou u MgA. Pavla Zemka Nováka, Ph.D.

HAMU Praha

 • bakalářské a magisterské studium skladby u hudebního skladatele, prof. Ivana Kurze
 • doktorské studium – školitel výzkumné a textové části dizertační práce Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D.
 • doktorské studium – školitel kompoziční a textové části dizertační práce hudební skladatel, Doc. Slavomír Hořínka, Ph.D.
 • Téma doktorského projektu: „Vliv sluchových iluzí na vjemy posluchače z hlediska tektoniky a formy”

Profesně umělecké aktivity

 • členka mezinárodního sdružení skladatelů a interpretů ‘‘Föreningen Musikspektra T‘‘, Švédsko (2017)
 • členka “UMĚLECKÉ BESEDY” (umělecký spolek sdružující umělce hudebního, výtvarného a literárního odboru), Praha (2019)
 • členka spolku skladatelů “KONVERGENCE”, Praha (2019)
 • členka “Společenství českých skladatelů”, Praha (2019)

Provedení skladeb

 • Koncert vítězů Generace 2019 na ČRo Vltava, v rámci pořadu Futurissimo – skladba Paleta frekvencí, pro malý ansámbl, 2020, zde
 • Koncert vítězů skladatelské soutěže zvukové tvorby Musica Nova 2020, ve formě live streamu na YouTube kanálu Musica Nova, skladba Solo in solo?, 2020
 • Koncert Konvergence “prolínání”, skladba Odrazy vodních zrcadel, Atrium na Žižkově, Praha, proběhl živý stream: 2020, zde
 • Koncert Konvergence “let – it – flow”, skladba Studie mlhy, Experimentální prostor NoD, Praha, 2020
 • Koncert Negotiating Noise, Contemporary Music Concert – skladba Wavelengths, audiovizuální kompozice, autoři S. Vetchá a J. Otčenášek, University of Nottingham, Malajsie, 2020
 • Koncert doktorandů na HAMU, Hologramy, Praha, 2019
 • Koncert premiér členů Umělecké Besedy, Solo in solo?, Praha, 2019
 • Koncert v rámci “Czechoslovak Society of Arts and Science”, Solo in solo?, New York, 2019
 • Mezinárodní festival „Crosscurrents and Nodes“,  audiovizuální kompozice Wavelengths, spoluautor Jan Otčenášek, Švédsko, 2019
 • Koncert Generace, Trhliny v časoprostoru, Ostrava, 2019
 • Mezinárodní festival súčasnej hudby „AsynChrónie“, Jiskry, Bratislava, 2019
 • Koncert Ensemble Terrible, Mezinárodní festival experimentálního filmu, hudby, textů a tance Echofluxx, skladba Světlo barvy modro-zelené, Praha, 2019
 • Koncert, Zvuková mapa kruhu, G. Kunstberg.Quintett BYO, Brusel, 2019
 • Koncert, elektroakustická kompozice Counterpoint of auditory illusions, Švédsko, 2019
 • Koncert Ensemble Terrible, Praha, 2018
 • Koncert Konvergence, Praha, 2018
 • Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, Ostrava, 2010, 2018 a 2019
 • Mezinárodní festival soudobé hudby ‘‘Pro Loco Bomba‘‘, Itálie, 2018
 • Projekt ‘Anežka live! – kontemplace, reminiscence, intervence, Praha, 2017
 • Koncert česko – švýcarských skladatelů, skladba Odrazy vodních zrcadel, Praha, 2017
 • koncerty Stor music i litet format, Örebro, Švédsko, 2017 a 2018
 • koncerty KUNSTBERG, Brusel, skladba Zvuková mapa kruhu, 2017 a 2018
 • Örebro contemporary music festival, Švédsko, 2016
 • Shakuhachi festival, skladba Ozvěny z bambusového háje, Praha, 2016
 • Študentský festival súčasnej hudby Orfeus, Bratislava, 2015 a 2018
 • Mezinárodní festival koncertního melodramu, Praha, melodram na Danteho Božskou komedii, Zpěv 23., 2014 a 2015

Skladatelské kurzy

 • Masterclass Anders Flodin ( Švédsko), Praha, 2018
 • Masterclass Ayal Adler ( Izrael), Praha, 2017
 • Örebro contemporary music festival, Švédsko, 2016
 • Skladatelské kurzy Kroměříž, 2011, 2013 a 2018

Úspěchy a ocenění

 • 16. výroční ceny OSA – vítězka kategorie ‚‚Nejúspěšnější mladá autorka vážné hudby”, 2021, zde
 • Mezinárodní doktorandská cena “Ivan Juritz Prize 2021”, pořádá King´s College London, 2. cena v kategorii Hudba a zvuk, orchestrální skladba “Cuts”, 2021, zde
 •  Mezinárodní skladatelská soutěž GENERACE – 3. cena, skladba ,,Eternity of CH”, 2021
 • Mezinárodní skladatelská soutěž GENERACE – cena AHUV pro nejlepšího českého skladatele do třiceti let, skladba ,,Eternity of CH”, 2021
 • Nominace Českého rozhlasu skladby “Hyperkrychle” pro komorní orchestr a EA stopu na přehlídku skladatelek v rámci projektu ,,Hidden treasures mixtape”, 2021, zde
 • Mezinárodní kompoziční soutěž zvukové tvorby Musica Nova, kategorie B – česká zvuková tvorba s živě prováděnou složkou – 2. cena za psychoakustickou studii “Solo in solo ?”, 2020, zde
 • Mezinárodní skladatelská soutěž GENERACE – 3. cena, skladba “Paleta frekvencí”, 2019
 • Skladatelské sdružení Konvergence v rámci soutěže call4scores17 vybrala skladbu „Odrazy vodních zrcadel‘‘ jako jednu z vítězných k provedení na koncertě v Praze, 2018
 • Mezinárodní skladatelská soutěž GENERACE – cena AHUV pro nejlepšího českého skladatele do třiceti let,  skladba “Trhliny v časoprostoru”, 2018
 • Mezinárodní skladatelská soutěž GENERACE – 1. cena, skladba “Trhliny v časoprostoru”, 2018
 • Mezinárodní skladatelská soutěž GENERACE – cena AHUV pro nejlepšího českého skladatele do třiceti let, skladba “Průhledné clony”, 2017
 • Skladatelská soutěž GENERACE /ČR/ – 2. cena, skladba “Skladba pro cembalo, varhany, hoboj a wood blocky”, 2010

Vydaná CD

 • Nové české melodramy – skladba Zpěv 23. z Dantovy Božské komedie, klavír Jan Dušek, recitace Jaromír Meduna, Společnost Zdeňka Fibicha, 2015
 • Jana Jarkovská: Flétna vlastním hlasem – skladba Solo in solo ?, Radioservis, 2020

Média

 • Futurissimo – rozhovor v pořadu Borise Klepala na téma “Hyperkrychle a Sedm slov” – hudba ve čtyřrozměrném i duchovním prostoru (Soňa Vetchá a Slavomír Hořínka). V rámci pořadu zazněla rozhlasová premiéra orchestrální skladby Hyperkrychle, ČRo Vltava, 2021, zde
 • Boris Klepal: článek Partitura a provedení – o skladbě Hyperkrychle, HIS Voice, 2021, zde
 • Rozhovor se Štěpánem Filípkem na téma Přitahují mě taje lidského podvědomí, KlasikaPlus.cz, 2021, zde